Art Club 2000, 14a, Triq San Publiju, Mellieħa

Assoċjazzjoni tas-Sidien tal-Caravans Bungalows, Għadira site, Mellieħa

Azzjoni Kattolika Nisa

Baseball Team, c/o 13, Triq is-Sifa, Mellieħa

Basketball Team, c/o 59, Triq Franġisk Zahra, Mellieħa

British Residents Association c/o View Point Blk 1, Flat 1, Triq Snajjin Mellieha 

Ċentru Laburista, ‘Dar Lewis Wettinger’, Triq il-Kbira, Mellieħa

Ċentru Parrokkjali, ‘Madonna tal-Mellieħa’, Triq il-Kappillan Magri, Mellieħa

Fondazzjoni ARKEO

Ghaqda Residenti Kortin, 7, ‘Drenise’, Triq Edmund Halley, Mellieħa

Għaqda tan-Nar Maria Bambina - 243, Triq il-Fortizza, Mellieha

Għaqda Filantropika Mellieħa, c/o ‘Primavera’, 230, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Mellieħa

Għaqda Kaccaturi Nassaba u Konservazzjonisti Melleħin, Office No. 4, Mellieha Sports Complex, Triq V. Ciappara, Mellieha 

Għaqda Kollezzjonisti ta’ Vetturi Melleħin, c/o ‘Maria Bambina’, Triq Frangisk Zahra, Mellieħa

Għaqda Korali u Orkestrali, ‘Maria Bambina’, 91, Triq il-Parroċċa, Mellieħa

Għaqda Mużikali Imperial, 7, Misraħ il-Parroċċa, Mellieħa

Għaqda Santa Maria Estate, C/o Euromed Centre, 246, Main Street, Mellieħa

Grupp AIM, ‘Windjammar’, 12, Triq Għar u Casa, Mellieħa

Grupp Kariżmatiku, Mellieħa

Grupp Organizattiv Mejda tal-Appostli, c/o 4a, Tabor, Triq it-Tramuntana, Mellieħa

Grupp Santa Marta, 16, Triq it-Tramuntana, Mellieħa

Grupp Santwarju Madonna tal-Mellieħa, 73, ‘Dar Kunċetta’, Triq il-Kappillan Magri, Mellieħa

Grupp ta` l-Armar, 88, Arcadia Crt, Flat 8, Triq Gorg Borg Olivier, Mellieħa

Grupp tal-Qniepen, 16, Triq it-Tramuntana, Mellieħa

Gruppi Familji Nsara, ‘Dar is-Sagħtar’, Triq il-Plejju, Mellieħa

Koperattiva Rurali Manikata Ltd, c/o Qronfla, Triq ir-Raded, Manikata

Kumitat Residenti Manikata, c/o 16, ‘St. Luke’ , Trejqet il-Qolla, Manikata

Kumitat tal-Festa, Dar Parrokkjali, ‘Shalom’, Triq il-Mejjiesa, Manikata

Kunsill Pastorali Parrokkjali, Dar Parrokkjali, Triq il-Mejjiesa, Manikata

Kunsill Pastorali Parrokkjali, Uffiċċju Parrokkjali, Triq il-Madonna tal-Għar, Mellieħa

Kunsill Skolastiku, Skola Primarja Mellieha, Triq Qasam Barrani, Mellieha 

Ladies Craft Circle, c/o ‘Kulluvert’, Triq il-Parroċċa, Mellieħa

Legion of Mary (Irġiel), ‘Haven’, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Mellieħa

Legion of Mary (Nisa), 1, Triq Mons. Indri Fenech, Mellieħa

Legion of Mary, Dar Parrokkjali, ‘Shalom’, Triq il-Mejjiesa, Manikata

Mellieħa Netball Team, ‘Windjammar’, 12, Triq Għar u Casa, Mellieħa

Mellieħa Softball Team, 16, ‘Diana’, Triq Schembri, Mellieħa

Mellieħa Tritones Women Volley Team, 247, ‘L-Ghabex’, Triq il-Fortizza, Mellieħa

Mellieħa Bobs Futsal Club, 163, Triq Vincenzo Ciappara, 163, Mellieħa

Mellieħa Scout Group, Triq il-Fortizza, Mellieħa

Mellieħa Sports Club Football Nursery, Triq Vincenzo Ciappara, Mellieħa

Mellieħa Sports Club, Triq Vincenzo Ciappara, Mellieħa

Museum Fergħa Subien, 251, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Mellieħa

Noah`s Ark, c/o ‘’Hannover’’, Flat 13, Triq il-Miġbħa, Mellieħa

Soċjeta` Filarmonika ‘La Vittoria’, Misraħ il-Parroċċa, Mellieħa

Sorijiet Ulied il-Qalb Imqaddsa, Kunvent Theresa Nuzzo, Triq Ġorġ Borg Olivier, Mellieħa

Uffiċċju tal-Partit Laburista, Triq il-Kbira, Mellieħa

Uffiċċju tal-Partit Nazzjonalista, ‘Dar id-Demokrazija’, Mellieħa