Books Published by the Mellieħa Local Council

 

Il-Mellieħa Mal-Milja taż-Żmien Volum I                            14.56

Mellieħa Through the Tides of Time Volume I                 €14.56

Il-Mellieħa mal-Milja taż-Żmien Volum II H/B                   €20.00

Mellieħa Through the Tides of Time Volume II H/B        €20.00

Il-Mellieħa mal-Milja taż-Żmien Volum II S/B                   €15.00

Mellieħa Through the Tides of Time Volume II S/B        €15.00

L-Istorja tal-Mellieħa – Dati Storiċi                                  €9.00

Iz-Zija tal-Mellieħa                                                             €6.00

Naħal tal-Imħabba (Book + CD)                                       €8.00

Għanja ta’ Ħajti                                                                 €6.00

Quest for Identity                                                             €9.00

Wartime Mellieħa Volume I                                              €7.00

Wartime Mellieħa Volume II                                             €7.00

Imħabba fuq l-Għolja (CD)                                              €5.50

El-Mellaħa Grajjietha (CD)                                               €7.50