Permessi għal makkinarju, BBQs, Kampeġġ u attivitajiet.

Permessi għall-Kampeġġ jinħarġu biss għall-Aħrax tal-Madonna (Żona A), l-Aħrax tat-Tunnara (Żona B) u l-Aħrax tar-Ramel (Żona Ċ).

Kull sena, waqt l-istaġun tal-kaċċa, il-permessi ghall-kampeġġ jinħarġu biss għall-Qortin it-Twil (Żona D) bejn:

  • l-10 t'Ottubru u l-11 ta' Diċembru, iż-żewġ dati nklużi.

Jekk ikun hemm bżonn ta 'Għeluq tat-Triq jekk jogħġbok innota li l-ħruġ tal-Permess jiddependi fuq id-disponibbiltà tal-Gwardjani. Jekk jogħġbok applika mill-inqas xahar qabel id-data tal-permess.

Sabiex tinħareġ liċenzja, permess jew awtorizzazzjoni mill-Kunsill Lokali lil xi persuna, għandha ssir applikazzjoni lill-Kunsill fuq il-formola relattiva, jew onlajn permezz ta’ localpermits.gov.mt ta' l-anqas tmienja u erbgħin siegħa qabel l-attività matul il-ħinijiet tal-ġranet tax-xogħol ta' l-uffiċċju. Il-ħinijiet tagħna huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.00am sat-3.30pm u s-Sibt bejn it-8.00am u l-11.30am.

Nota 1 :  Mhux se jinħarġu permessi online nhar ta' Sibt. 

Nota 2 : Talbiet għal permessi li jkunu se jitħallsu online għandhom jaslu l-Kunsill sa mhux aktar tard minn tlett (3) ijiem tax-xogħol qabel id-data tal-attivita.

Nota 3 : Permessi għall-kampeġġ ġewwa l-Aħrax tar-Ramel bejn l-24 u s-26 ta' Marzu huma meħudin kollha.

Nota 4 : Permessi għall-kampeġġ bejn it-30 ta' Marzu u t-2 t'April huma meħudin kollha.

Hawn huma l-istruzzjonijiet biex tapplika għall-permessi

  1. Irreġistra għal kont
  2. Ivvalida l-kont tiegħek
  3. Ibgħat it-talba tiegħek
  4. Stenna approvazzjoni / rifjut mill-Kunsill Lokali permezz tal-email
  5. Ladarba approvat, idħol fuq il-pjattaforma u agħfas fuq "Ħallas Online". Il-ħlas jista 'jsir permezz tal-karti ta' kreditu ewlenin kollha.
  6. Ladarba jitħallas il-ħlas, tista 'tniżżel u tipprintja d-dettalji tal-permess

Apply Online