Distribution and assignment of responsibilities for councillors and creation of committees and sub-committees.

John Buttigieg - Mayor John Buttigieg – Mayor

Finanzi, Bye-Laws; sejħiet għall-offerti; Kumitat dwar Evalwazzjoni tal-Offerti; Estimi Finanzjarji; Pjan ta’ Ħidma; v Manager; Uffiċċju Amministrattiv; Amministrazzjoni u Impjegati tal-Kunsill; Trattament ta’ Ilmenti; Proġetti Kapitali; Rappreżentant fuq il-Bord tal-Park tal-Majjistral; Ippjanar u Żvilupp; Informazzjoni; Materji li jolqtu lill-Manikata; u Konsultazzjoni Pubblika.
Dario Vella Dario Vella - Vice Mayor ( from 3rd July 2017 due to the fact that former Vice Mayor Mr. Clayton Bartolo was elected as a Member of Parliament ) 

Programmi Edukattivi; Fora Edukattivi; Skola, Sala tal-Komunità; Librerija Pubblika; Fiera tal-Ktieb; Korsijiet; Ġemellaġġi; Servizz ta’ Internet Wi-Fi; Fuljett tal-Kunsill; Media Soċjali; Turiżmu, aċċess u Sigurtà fil-Bajjiet; Tindif tax-Xtut; u Siti għall-Karavans u Ikkampjar.
Annabelle Brincat Stellini – Kunsilliera Annabelle Brincat Stellini – Councillor

Attivitajiet Kulturali; Pubblikazzjonijiet fis-Sensiela Ħannieqa Kulturali; Attivitajiet Popolari, Programmi tal-Unjoni Ewropea; Jum il-Kunsill, Relazzjonijiet mal-Għaqdiet tal-Mellieħa; Komunità Barranija; Rappreżentant tal-Kunsill fuq il-Grupp Azzjoni Majjistral; u Membru fuq il-Kumitat dwar l-Evalwazzjoni tal-Offerti.
Emvin Bartolo – Kunsilliera Emvin Bartolo – Councillor

Trasport Pubbliku, Immaniġġjar tat-Traffiku; Reklamar fuq l-Għamara tat-Toroq; Neighbourhood Watch; Materji li jinvolvu il-Pulizija; Permessi ta’ Attivitajiet; Rappreżentant fuq il-Kumitat Reġjonali; Infurzar tal-Liġi; Kordinazzjoni tal-Festa tal-Vitorja; u Membru fuq il-Kumitat dwar l-Evalwazzjoni tal-Offerti.
Hilary Fenech Hilary Fenech - Councillor

Relazzjonijiet Internazzjoni u Youth Programmes; Żgħażagħ; Użu ta’ Faċilitajiet Sportivi; u Attivitajiet Sportivi.
Patrick Cutajar Patrick Cutajar - Councillor

Komunità Kummerċjali; Self-Employed; Garaxxijiet Industrijali; Proġetti ffinanzjati minn Fondi Ewropej; u Tekonoliġija tal-Informazzjoni.
Joseph Gauci Joseph Gauci - Councillor

Servizzi tal-Elettriku, Ilma, Drenaġġ, u Komunikazzjoni; Tismija ta’ Toroq u Numri tal-Bibien; Devoluzzjoni ta’ Proprjetà; Postijiet ta’ Rikrejazzjoni Pubblika.
Joseph M. Attard Joseph M. Attard - Councillor

Ħarġiet Kulturali; Żvilupp u Għajnuna Soċjali; Saħħa Pubblika; l-Anzjani; Persuni b’Diżabilità; Avvanz tal-Mara; Dar tal-Anzjani; Ċentru ta’ Matul il-Jum; il-Berġa; Żamma taċ-Ċimiterji; Miżuri ta’ Sigurtà; il-Familja; Tfal u Child Care Centre; Uffiċċju Servizzi Soċjali; u Social Housing.
Joseph Azzopardi

Joseph Azzopardi - Councillor (as from 3rd July 2017 who was elected upon the resignation of Vice Mayor Mr. Clayton Bartolo who was elected as a Member of Parliament )

Toroq Rurali; Żoni ta’ Rikrejazzjoni fil-Kampanja; Ħitan tas-Sejjieħ; Imtieħen tar-Riħ; Giren; Mollijiet u Skallijiet; Afforestazzjoni; Kampanji ta’ Tindif; Tisbiħ ta’ Turġien; Tindif ta’ Toroq Rurali u Urbani; Ġbir ta’ Skart; Vetturi Abbandunati; Bring-In Sites; Latrini Pubbliċi; Ħarsien tal-Annimali; Konservazzjoni tal-Wirt Storiku; Heritage Trail ta’ Selmun; u Enerġija Rinovabbli.