•  
  • Ħlasijiet ta’ Kontravenzjonijiet
  • Ħlasijiet ta’ Kirjiet tal-Gvern
  • Ħruġ ta’ Permessi fosthom: Kampeġġ, Skips, Attivitajiet fil-Beraħ, Materjal Depożitat fit-Triq, Depożitu jew użu ta’ Crane  jew tip ta’ Makkinarju ieħor.
  • Assistenza lill-Kuntratturi tat-Toroq minn Gwardjani Lokali.
  • Applikazzjonijiet fosthom: Passaporti, Ċertifikati tat-Twelid, Mewt u Żwieġ, Servizzi offruti mid-Dipartiment tal-Kura tal-Anzjani.
  • Formoli fosthom: Ilma u Elettriku, EHIC, ETC, Refużjoni tal-VAT, Liċenzji Kummerċjali.