Sigurta Soċjali

Id-Dipariment tas-Sigurta’ Socjali javza lir-residenti tal-Mellieħa u tal-Manikata li mil-lum it-Tnejn, 30 ta’ Marzu 2020 l-ufficini kollha tas-sigurta’ socjali inkluz s-servizz li kien jingħata mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa ser ikunu magħluqa minħabba cikustanzi relatati mal-COVID-19.