Is-Sena t-Tajba

Is-Sindku s-Sur Dario Vella, Viċi-Sindku, Kunsilliera u Staff tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa jawguraw is-Sena t-tajba lil kulħadd.