Malta Government Conference 2019

 

Nhar is-Sibt 14 ta’ Settembru, is-Sindku s-Sur Dario Vella flimkien mall-Kunsilliera s-Sinjuri Annabelle Brincat Stellini, Rebecca Bartolo Cutajar, Kurt Buttigieg u Ivan Castillo attendew għat-taħriġ Better Governance, Better Finance, Better Democracy waqt il-Malta Local Government Conference 2019 organizzata bil-kollaborazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u n-National Audit Office.