Permessi ta' camping

Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa javza lil min nhar it-Tnejn, 23 ta’ Marzu 2020 sa avviz ieħor, mhumiex ser jinħarġu permessi ta’ camping jew barbecue. Dawk il-persuni li diġa’ applikaw u ħallsu għall-permessi ser jiġu kkuntattjata mill-ufficcjali tal-Kunsill.