Ħinijiet tal-Ftuħ

Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa jixtieq javża lill-pubbliku li matul ix-xahar ta’ Awwissu, l-ufficcju tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa jkun miftuħ kif ġej:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8am sas-1pm
Is-Sibt mit-8am sal-11.30am