Librerija Mellieħa

Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa javża li l-Librerija se terġa tiftaħ kull nhar ta’ Erbgħa, min nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Lulju bejn it-8.00am u n-12.00pm. Importanti li tintlibes face mask jew visor qabel wieħed jidħol fil-librerija u 4 persuni biss jistgħu ikun hemm fil-librerija.

Entratura għal-librerija minn Triq Vincenzo Ciappara (parking area tal-Iskola – faccata tal-Mellieħa Sports Club).