Nominazzjoni għall-Onorefiċenzi mogħtija mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa fl-2021

 

Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa jgħarraf illi ser jikkonsidra nominazzjonijiet għall-għoti ta’ onoreficenzi ‘Ġieħ il-Mellieħa’ u ‘Rikonoxximent il-Mellieħa’.

Dawn għandhom jiġu sottemessi fl-Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill Nru. 126, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Mellieħa sa nofsinhar ta’nhar it-Tlieta 16 ta’ Novembru 2021.

Il-formola tan-nomina u s-sett ta’ kriterji jistgħu jitniżżlu minn hawnhekk >>

Il-kriterji jistgħu jitniżżlu minn hawnhekk >>