Permessi għall-ikkampjar u barbecues

Billi l-Awtoritajiet tas-Saħħa ser ikunu qed jirrilaxxaw aktar miżuri marbuta mal-epidemija Covid-19, fosthom dik tal-75 persuna, b’effett mit-30 ta’ Ġunju 2020, il-Kunsill unanimament qabel li l-permessi għall-ikkampjar u barbecues jerġgħu jibdew jingħataw wara d-data imsemmija.