Avviz mid-Dipartiment tas-Servizzi tal-Ilma

Konsumaturi fiż-żona kollha tal-Armier jistgħu jiġu affettwati minn interuzzjoni fil-provista’ tal-ilma għada l-Ħamis, 16 ta’ April 2020 minħabba installazzjoni ta’ hydrant fl-area imsemmija. Il-provista tal-ilma ser tkun sospiza mis-7.00am sat-3.00pm.