Tqassim u assenjazzjoni ta’ responsabilitajiet lill-kunsillieri u ħolqien ta’ Sotto-Kumitati.

 

 

Sindku – Dario Vella -  Finanzi, Turizmu, Ippjanar, Attivitajiet Popolari, Kultura u Kommunitajiet.

 

Finanzi / By-laws/ Attivitajiet Popolari/ Turiżmu / Koperazzjoni mal-Għaqdiet / Uffiċċju Amministrattiv Kunsill / Amministrazzjoni u mpjegati tal-Kunsill/ Trattament tal-ilment / Kommunitajiet (Manikata / Selmun u l-ohrajn) / Informazzjoni u Konsultazzjoni Pubblika/ Membru kumitat dwar l-evalwazzjoni tal-offerti / Pjan ta ħidma / Permessi tal-PA/ Medja Socjali/ Proġetti iffinanzjati minn Fondi Ewropej / u Kultura u Attivitajiet kulturali 

 

Vici Sindku – John Butttigieg - Progetti Kapitali, Infrastrutura, Kuntratti u Ġemellaġġi.

 

PROGETTI kapitali u infrastruttura/ Projects Manager/ Raprezentant fuq il-bord tal-Park tal-Majjistral/ Membru kumitat dwar l-evalwazzjoni tal-offerti / Raprezentant Kumitat Reġjonali/ Ġemellaġi/ Contracts Manager / Devoluzzjoni Propjeta 

 

Kunsillier – Annabelle Brincat Stellini – Edukazzjoni, Qasam Socjali, Tfal u Anzjani

 

Pubblikazzjonijiet/ Programmi tal-Unjoni Ewropea / Jum il-Kunsill/ Jum it-tfal / Fuljett Kunsill/ Raprezentant EDEN / Raprezentant Grupp Azzjoni Majjistral / Programmi Edukattivi/ Fora Edukattiva/ Korsijiet/  Skola / Librerija Pubblika / Fiera tal-ktieb / Kuntatt mal-Kunsill Skolastiku. Hargiet Kulturali / Zvilupp u Ghajnuna Socjali/ Sahha Pubblika / L-anzjani u persuni b dizabilita/ Avvanz tal-mara/ il-berga/  Cimiterji / il-Familja/ Tfal/ Akkomodazzjoni Socjali.

 

 

Kunsillier - Rebecca Bartolo Cutajar-  Ambjent, Indafa, Wirt Storiku u Affarijiet Rurali

Toroq rurali/ Zoni ta rikrejazzjoni fil-kampanja/ Hitan tas-sejjieh/ giren/mollijiet u skallijiet/ Afforestazzjoni/ Kampanji ta tindif/ Tisbieh ta turgien/ tindif ta toroq rurali u urbani/ Gbir ta skart/  bring in sites/ Latrini Pubblici/ Konservazzjoni tal-Wirt Storiku/ Heritage Trail ta Selmun/ Festa Ambjent

 

 

 

Kunsillier - Kurt Buttigieg- Zgħażagħ, Sports u Attivitajiet Fiżiċi.

 

Relazzjonijiet internazzjonali u youth programmes/ Zghazagh/ Uzu ta facilitajiet sportivi / attivitajiet sportivi u fizici.

 

Kunsillier – Marvin Abela – Ħarsien tal-annimali u Kommunita Kummerċjali

 

Ħarsien tal-annimali / Kommunita Kummerċjali / Garaxxijiet industrijali.

 

Kunsillier – Gabriel Micallef – Integrazzjoni Soċjali u Żoni Kostali

 

Integrazzjoni Socjali /Access u Sigurta fil-Bajjiet/ Tindif ta xtut / Żoni għall-Karavans u ikkampjar / Teknologija tal-informazzjoni / Vetturi abbandunati/ Emigranti


 

Kunsillier – Emvin Bartolo – Community Policing / Traffiku  u Żamma tal-Ordni.

 

Trasport Pubbliku / Immaniġjar tat-traffiku / Reklamar fuq l-għamara tat-toroq / Community Policing / Materji li jinvolvu il-Puluzija / Permessi ta attivitajiet / Membru kumitat dwar l-evalwazzjoni ta l-offerti / kordinazzjoni tal-festa religjuzi/ infurzar tal-ligi. 

 

 

Kunsillier – Ivan Castillo – Inovazzjoni u Servizzi Essenzjali

 

 

Innovazzjoni / Servizzi ta wi-fi/ Servizzi ta l-elettriku/ ilma/ drenagg/ Tismija ta toroq u numri tal-bibien/