L-Ewwel Kunsill – Novembru 1994

Sindku

Borg Joseph

Viċi Sindku

Cauchi Joseph

Kunsilliera

Borg Anna, Stellini Maria, Sultana Gaetano, Vassallo Nicholas, Vella Saviour.

 

It-Tieni Kunsill - Marzu 1996

Sindku

Vella Saviour

Viċi Sindku

Stellini Maria

Kunsilliera

Borg Joseph, Cauchi Joseph, Galea Agnes, Muscat David, Vella Mario.

 

It-Tielet Kunsill - Marzu 1999

Sindku

Borg Joseph

Viċi Sindku

Cutajar Robert

Kunsilliera

Azzopardi Joseph, Bartolo Emvin, Buttigieg John, Stellini Maria, Vella Marisa.

Matul dan il-Kunsill, is-Sur Joseph Bartolo ġie elett Kunsillier wara r-riżenja tas-Sinjorina Marisa Vella.

 

Ir-Raba’ Kunsill - Marzu 2002

Sindku

Buttigieg John

Viċi Sindku

Azzopardi Joseph

Kunsilliera

Borg Joseph, Cutajar Robert, Pisani Elizabeth, Stellini Maria u Vassallo Nicholas.

Matul dan il-Kunsill, is-Sur Emvin Bartolo ġie elett Kunsillier wara r-riżenja tas-Sur Robert Cutajar.

 

Il-Ħames Kunsill – Marzu 2005

Sindku

John Francis Buttigieg

Viċi-Sindku

Joseph Azzopardi

Kunsilliera

Bartolo Emvin, Borg Joseph, Debono Jeremy, Grech Euchar u Stellini Maria.

 

Is-Sitt Kunsill - Marzu 2008

Sindku

Robert Cutajar

Vici-Sindku

Emvin Bartolo

Kunsilliera

Azzopardi Joe, Bartolo Clayton, Buttigieg John, Cutajar Patrick, Fenech Hilary

 

Is-Seba' Kunsill - Marzu 2013

Sindku

Buttigieg John

Viċi-Sindku

Bartolo Clayton

Kunsilliera

 Attard  Joseph Matthew, Bartolo Emvin, Brincat Stellini Annabelle, Cutajar Patrick, Fenech Hilary, Gauci Joe, Vella Dario,

 

 

It-Tmien Kunsill - Lulju 2019

Sindku

Vella Dario
 

Viċi-Sindku

Buttigieg John

Kunsilliera

 Abela Marvin, Bartolo Emvin, Bartolo Cutajar Rebecca, Brincat Stellini Annabelle, Buttigieg Kurt, Castillo Ivan, Micallef Gabriel