Dawl tal-Milied fit-toroq tal-Mellieħa

Għal darb'oħra il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa ħa ħsieb biex Triq Gorg Borg Olivier u Triq il-Parroċċa jsiru bit-tiżjin tad-dawl tal-Milied.