Press Release

Stqarrija għall-Istampa – Appell fuq l-Iżvilupp PA 5909/17: Bini ta’ Lukanda

Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa ressaq appell quddiem it-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar fir-rigward l-approvazzjoni mill-Awtorita’ tal-Ippjanar tal-applikazzjoni PA 5909/17 – li jinkludi l-bini ta’ lukanda. L-appell qiegħed isir peress li l-Pjan Lokali speċifikament igħid li lukandi f’din iż-żona mhumiex permessibbli skont il-Policy NWVS3.

L-istess Kunsill ressaq rikors quddiem l-istess Tribunal fejn talab li l-iżvilupp m’għandux jibda qabel ma jkun hemm id-deċiżjoni tal-istess Tribunal.

Il-Kunsill għandu jassistuh il-Perit Carmel Cacopardo u l-Avukat Claire Bonello.

 

John Buttigieg

Sindku

Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa